Köprübaşı İlçesinin Coğrafi ve İdari Yapısı

Toplam: 0 kişi bu bölümde; 0 Misafir
1768 Kez görüntülendi.
Tarih ve Coğrafyası
Haşim İmamoğlu
Konu: 3557
Yorum: 623
Organizatör
Köprübaşı İlçesinin Coğrafi ve İdari Yapısı

 

A-     TARİHÇESİ :

 

                           Köprübaşı ilçesinin tarihçesi ve ilk yerleşmeler hakkında bilimsel bir literatür yok                                                                                  denecek azdır. Eldeki tarihi bilgilere göre Trabzon’un fethinden sonra Orta Asya’dan gelen çeşitli Türk kavimleri Trabzon’a gelerek boş buldukları yerlere yerleştirilerek buraları iskan etmişlerdir.

                                      Köprübaşı iskana açılmadan önce sık ve gür ormanlarla kaplı idi. Ağaçların sıklığından dolayı güneş toprağı ısıtmazdı.

                                    Of ilçesine yerleşen Türk kavimlerinden bir aile; Of ilçesi ile Köprübaşı arasında bulunan Kozalak Dağı denilen tepeyi aşarak bugünkü Köprübaşı ilçesine bağlı Fidanlı Mahallesi’nde Tekke mevkisinde Kuzgun Irmağı denilen yerde ormanın içinde güneşten ara bir yerde baraka yapmak suretiyle buraya yerleşmiştir. Bu yerleşim yeri güneşten ara diye adlandırıldığından bilahare Köprübaşı denilen ve ilk iskan edilen bölgeye Güneşara adı verilerek uzun yıllar bu şekilde adlandırılmıştır. Daha sonra Şarki ve Garbi Güneşara olmak üzere iki muhtarlığa dönüştürülmüştür.

                                   Bölgenin merkezinden akmakta olan ve kaynağı merkezden 40 km uzakta yaylalarda bulunan Manahoz Deresi etrafında yerleşen halkın, yayaların geçişini sağlamak üzere mevcut Manahoz Deresi üzerinde çok sayıda köprü yapmak suretiyle ve bu köprülere çeşitli adlar verilerek  ( baş köprü, büyük köprü, orta köprü vb. ) bilahare Sürmene ile Köprübaşı arasında en son yapılan köprüye köprülerin başı denilmek suretiyle, Güneşara denilen yerleşim yeri   ‘’ KÖPRÜBAŞI ‘’ Adını almıştır.

                                    Köprübaşı 1929 yılında 15 köyden oluşan Bucak teşkilatına dönüştürülerek bucak olmuştur.

                                    Fidanlı, Akpınar ve Gündoğan Mahallerinin tüzel kişiliklerinin birleştirilmesi ile 1965 yılında KÖPRÜBAŞI BELEDİYESİ kurulmuştur.

                                     5 Mayıs 1990 tarihinde 3644 sayılı kanunla Sürmene İlçesinden ayrılarak yeni bir ilçe olarak kurulmuş olup; 12 Ağustos 1991 tarihinde ilk Kaymakamı göreve başlamıştır.

 

B-COĞRAFİ YAPISI VE İDARİ YAPISI:

 

             Köprübaşı; Kuzeyden Sürmene İlçesi ; Güneyden Bayburt İli , Doğusundan  Çaykara, Of ve Dernekpazarı ilçeleri, Batısında Sürmene ilçesine bağlı Küçük Dere Bucağı ile komşudur.

 

               Köprübaşı ilçesinin 9 mahallesi ve 4 köyü vardır. ( Köyleri ; Arpalı, Güneşli, Çifteköprü, Yağmurlu ;

Mahalleri; Akpınar , Fidanlı, Gündoğan, yılmazlar, Büyükdoğanlı, Küçükoğanlı, Emirgan, Dağardı ve Konuklu) İlçe merkezinde rakım 220 metredir. İlçenin yüzölçümü ise 132 km2 dir. Trabzon İlini Bayburt İline bağlayan en kısa karayolu ilçemizden geçmektedir.


Not: Trabzon Büyükşehir olduktan sonra İlçemizde Köyler Mahalle olmuş ve. Bu çalışmada mahallelerin hepsinin atları yazılmamış. 
Ekleme Tarihi: 02/06/2015 19:46:31

reklam